Kvalitātes un vides politika

Uzņēmuma Belmast stratēģiskais mērķis ir dinamiskā ilgtspējīga attīstība, efektivitātes un konkurētspējas atbilstība nozares labākajiem rādītājiem un uzņēmumiem, kas ražo tērauda konstrukcijas. Uzņēmums atbild par to, kā nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus atbilstoši klientu prasībām, nodrošinot vides drošību. Lai risinātu šos uzdevumus Uzņēmumā ir izveidota un veiksmīgi darbojas integrētas pārvaldības sistēma. Tā ir veidota saskaņā ar likumu un pamatojoties uz ISO 9001, ISO 14001 prasībām.

Lai nodrošinātu augstu kvalitāti, uzņēmums:

 • pēta un prognozē klientu vajadzības, kvalitāti gatavojas projektam, lai apmierinātu klientu prasības, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un normatīvām prasībām Klienta valstī;
 • kvalitatīvi un savlaicīgi ražo metāla konstrukcijas, mastus un torņus, saskaņā ar līgumsaistībām, izmantojot modernās tehnoloģijas un jaunu tehnoloģisko procesu ieviešanu;
 • nodrošina kontroli visos ražošanas posmos un analīzē ražošanas procesa neievērošanu, kas var ietekmēt produktu spēju atbilst klientu prasībām un samazina brāķa daudzumu;
 • izvēlas uzticamus kvalitātes izejvielu un sastāvdaļu piegādātājus;
 • apkopo un analizē klientu un montāžas firmu atsauksmes un sūdzības, kas ir saņemtas ražošanas procesa laikā un pēc tam, lai noteiktu, kur ir iespējami uzlabojumi;
 • uzlabo darbinieku profesionālo līmeni.

Lai nodrošinātu vides drošību, uzņēmums:

 • integrējis vides pārvaldību ar komercdarbību;
 • atbilst tiesību aktu prasībām par ekoloģiju;
 • nosaka mērķus un uzdevumus ekoloģijas jomā;
 • nosaka un kontrolē uzņēmuma darbības vides aspektus, tādējādi samazinot to potenciālo ietekmi uz vidi, proti uzskaita enerģijas patēriņu, materiālu, ķīmisko vielu, krāsu, iepakojumu atkritumu apglabāšanu;
 • uzlabo zināšanas par vides aspektu pārvaldību, radot visu darbinieku pozitīvo attieksmi pret to;
 • pastāvīgi apmāca personālu vides jautājumos;
 • pirms jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas, nosaka to ietekmi uz vidi.

Uzkrātās zināšanas un pieredzi, savu iespēju robežās, izmantos nepārtrauktai kvalitātes uzlabošanai, uzlabojot tehnoloģiskos procesus, lai taupītu resursus un mazinātu kaitīgo ietekmi uz darbiniekiem un vidi, nodrošinot darbību, saskaņā ar tiesību aktu prasībām.

 • SliderBottomImg
 • SliderBottomImg
 • SliderBottomImg
 • SliderBottomImg
 • SliderBottomImg
 • SliderBottomImg
 • SliderBottomImg
 • SliderBottomImg
 • SliderBottomImg
 • SliderBottomImg
 • SliderBottomImg